Update #20 maart ’17

Begin februari is Wessel opgenomen in het AMC. Hij was erg benauwd en dronk nauwelijks meer. Doordat de lever van Wessel erg groot is, drukt deze het middenrifje omhoog en kan hij minder diep ademhalen. Daardoor is hij sneller benauwd, zelfs bij een simpele verkoudheid. Wessel heeft 4 dagen in het AMC gelegen en is uiteindelijk met sonde naar huis gegaan. Deze heeft hij bijna 3 weken gehad.

Begin maart ’17 heeft Wessel een PET-scan gehad. De uitslag laat zien dat de in december jl. ingeslagen weg vooralsnog de juiste is. De lever is nog steeds verre van normaal, maar is wel iets geslonken! In de lever zijn de vlekjes nog steeds zichtbaar, maar een aantal hiervan zijn in vergelijking met de scan van december ook geslonken. Positief nieuws! De status van de bijnier was in deze scan niet heel goed te zien. Bij de eerstvolgende scan hopen we hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Dit zijn de feiten die op tafel liggen. Daarnaast zien we ons lieve, kleine mannetje… Hij is vrolijk en heeft (voor zover wij merken) geen last van de tumoren. Alle opnames, onderzoeken, ingrepen, narcose, infusen en prikjes doorstaat hij dapper! Daar zijn we blij mee. Dit samen maakt dat we nog steeds mogen afwachten, weliswaar met de nodige controles. Naast de reguliere controle afspraken is er in april een echo gepland en in mei weer een MRI-scan.

We houden vertrouwen en hebben goed moed!