Wat is Neuroblastoom?

Een neuroblastoom ontwikkelt zich in de voorlopercellen van het sympathisch of autonome zenuwstelsel.

Het autonome zenuwstelsel is het zenuwstelsel waar we geen invloed op hebben en dat o.a. de hartslag, spijsvertering, ademhaling regelt.

Het sympathisch zenuwstelsel bestaat uit een netwerk van cellen, banen en knopen die loopt van de hals tot het staartbeen en ook een onderdeel hebben in het merg van de bijnier.

Neuroblastomen kunnen overal in dit systeem ontstaan met een voorkeur voor het merg van de bijnier (60%). Jaarlijks krijgen ongeveer 25-30 kinderen in Nederland een neuroblastoom. Het merendeel is jonger dan zes jaar. Bij de meeste kinderen zit de tumor in de buik, bij enkele in de borstholte, de hals of het bekken.

Klachten

Klachten variëren naar gelang de plaats van de tumor.

  • Een neuroblastoom in de buik kan een opgezwollen buik tot gevolg hebben en gaat soms gepaard met buikpijn en misselijkheid.
  • Een tumor in de borstholte geeft zelden ademhalingsproblemen.
  • Zit het neuroblastoom in het zenuwkanaal van de wervelkolom dan kunnen er verlammingsverschijnselen zijn, zoals slechter lopen of moeite hebben met ontlasting of plassen.
  • Een neuroblastoom in de hals veroorzaakt behalve een zwelling soms een hangend ooglid.

Omdat de tumor adrenaline-achtige stoffen aanmaakt, hebben sommige kinderen last van hoge bloeddruk, overmatig zweten en diarree. Ook eventuele uitzaaiingen kunnen klachten geven. De adrenaline-achtige stoffen kunnen we in de urine aantonen en noemen we een tumormarker.

Behandeling

Neuroblastomen worden ingedeeld in stadia die de behandeling bepalen. Ongeveer de helft van de kinderen heeft een plaatselijke tumor en de andere helft een tumor met uitzaaiingen (hoog-risico).

Operatie, bestraling, chemotherapie en een MIBG-behandeling worden al dan niet in combinatie toegepast. MIBG is een tumor specifieke bestraling. Voor kinderen met uitzaaiingen volgt een hoge dosis chemotherapie door eigen bloed-stamcelreïnfusie.

Kinderen met een hoog-risico neuroblastoom die (nagenoeg) tumorvrij zijn na teruggave van hun stamcellen komen in aanmerking voor immunotherapie. Immunotherapie zet het afweersysteem van het kind aan tot vernietigen van kankercellen. Deze behandeling vindt sinds 2016 ook plaats in het Prinses Máxima Centrum.

Bron: Prinsesmaximacentrum.nl