Home

Dit is Wessel. In december 2016 is bij hem de diagnose Neuroblastoom gesteld. Hij was toen 5 maanden. De Neuroblastoom werd op dat moment gekwalificeerd in stadium 4S (of MS). Concreet betekende dit dat Wessel onder zeer strenge controle bleef van de oncoloog, maar niet direct behandeld hoefde te worden. De zogenaamde ‘wait-and-see’ fase.

Een half jaar later, juni 2017, werden er echter uitzaaiingen geconstateerd en kwam de Neuroblastoom bij Wessel in stadium 4 terecht. De chemo-behandelingen werden direct gestart. Na vier kuren bleek dat de chemo te weinig effect had op de tumoren. Een ander type chemo werd ingezet. Ook dit type chemo had helaas te weinig effect. Hoewel Wessel alle chemo-behandelingen goed doorstond, reageerden de tumoren niet. In november 2017 wijzigde daarmee de diagnose: de Neuroblastoom bij Wessel is ‘refractair’. De eerstelijns behandelingen slaan niet aan. Maar… niets doen is geen optie, zeker omdat de conditie van Wessel goed is.

Een nieuwe fase van behandeling breekt vervolgens aan. Wessel neemt sinds december 2017 deel aan de zogenaamde BEACON-studie. Het doel is om snelle ziekte voortgang te verminderen, de tumoren te stabiliseren en deze in het gunstigste geval af te laten nemen. De tumoren blijven – met de chemo-combinatie die Wessel in deze studie krijgt – vooralsnog stabiel.