Mont Ventoux 2017

cropped-wesselIn april 2017 schreven we Team Wessel in om op vrijdag 1 september datzelfde jaar de Mont Ventoux in Frankrijk op te fietsen. En het is gelukt! Team Wessel heeft de top van de Mont Ventoux bereikt! Wessel is en was onze grote motivator om de Mont Ventoux op te fietsen, met elkaar. Voor een nog betere behandeling voor kankerpatiënten: voor baby’s zoals Wessel, voor kinderen, tieners, pubers, volwassenen…

Stichting Mont Ventoux

We hebben ons aangesloten bij het initiatief van de Stichting Mont Ventoux. Van de opbrengsten in 2017 gaat namelijk 60% naar twee projecten die de Stichting heeft uitgekozen binnen het KWF:

  1. Tumoren bij kinderen gevoeliger maken voor behandeling
  2. Immunotherapie op maat bij melanomen

Daarnaast mag iedere deelnemer zelf kiezen naar welk lokaal doel de overige 40% van het verworven sponsorgeld naar toe gaat. Door de Stichting worden jaarlijks zo’n 30-tal lokale doelen geselecteerd waaruit de deelnemer kan kiezen. Alle deelnemers van Team Wessel hebben individueel deze keuze gemaakt.

Team Wessel als geheel heeft gekozen voor VOKK (Vereniging ouders, kinderen en kanker). 40% van alle sponsorbijdragen aan Team Wessel als geheel gaat naar deze vereniging. De VOKK steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen.

Tumoren bij kinderen gevoeliger maken voor behandeling
Met name het eerste project sluit aan op onze motivatie. Er zijn nog altijd tumoren bij kinderen die de neiging hebben om terug te keren of resistent te worden tegen de behandeling.

Een belangrijke oorzaak daarvan is tumorheterogeniteit, wat wil zeggen dat een tumor niet een klomp is die uit dezelfde cellen bestaat, maar een verzameling van cellen die door mutaties flink onderling van elkaar verschillen. Dat maakt het lastig om alle typen tumorcellen goed te behandelen.

In een grootscheeps internationaal samenwerkingsverband proberen onderzoeksgroepen van over de hele wereld een vuist te maken tegen kinderkanker. Elke onderzoeksgroep richt zich op een specifiek tumortype, waaronder ook Neuroblastoom, met als doel aan het eind van het project tenminste één ‘behandeling op maat’ te kunnen bieden per onderzoeksgroep.

Voor meer informatie over Stichting Mont Ventoux: grootverzettegenkanker.nl